Antonia Pozzi: Don Qujote

I

Hirtelen csönd
a város fölött.

Derengő
mosollyal hágod át
a határokat:
minden bokor tüskéit ismered.

És mész,
túl az emberek hő leheletén,
a szerelmek utáni álmon,
bánaton és rabságon.

A kavicsos
nyílt mezőn,
kék, mint a lenvirág pártája,
dalolva futsz:

de behúnyod szemed,
ha az ég alján
a malmok fehér szárnyait
szétszaggatja
a szél.

1935. február 21.

II

Rémült
kiáltás szól utánad
a csupasz földről
erőtlen

és közben csak
forog
a hatalmas szárnyon
kereszthalálod.

1935. február 22.

Pávai Patak Márta fordítása

Eredeti címe: Don Chisciotte

In: http://www.antoniapozzi.it/?poetry=don-chisciotte

Selma Merbaum: Kristály

Teljes csönd. És sok fonnyadt levél terül szét
mint napba mártott, barna arany.
Az ég nagyon kék,
és fehér felhők ringatóznak.
Világos fagy lehel zúzmarát a fákra.

A fenyők frissen és zölden
nyújtogatják csúcsukat a levegőben.
A vöröslő bükkök merészen, sudáran
metszik a sas várva várt röptét
és nyúlnak egyre magasabbra az ég felé.
Magányos padok állnak itt is, ott is
meg egy kis fű is, már félig fagyottan,
a nap választotta ki szeretőjének.

1940. XII. 8.


 Pávai Patak Márta fordítása

Eredeti címe: Apfelblüten Kristall

Kikí Dimulá: Hirdetés

Kitűnő állapotú kétségbeesés
és tágas zsákutca
megvásárolható.
Alkalmi áron.

Kiaknázatlan, termékeny föld
szerencse és kedv hiánya miatt
eladó.

És felhasználatlan idő
egyben az egész.

Érdeklődni: Zsákutca
Idő: Bármikor.

Pávai Patak Márta fordítása

Eredeti címe: ΑΓΓΕΛΙΕΣ

In: http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/kikh_dhmoyla/various.htm

Selma Merbaum: Almafavirágok

Színek

Olyan kékség terül el a hófehér havon
és olyan feketék a zöld fenyők
hogy a tovasurranó őz
olyan szürke, mint a sosem múló fájdalom
amit az ember olyan szívesen elűzne.

Léptek roppannak hózenére
és szelek pergetik vissza a hópihéket
a fehér lepellel lefátyolozott fákra.
És padok állnak ott, mint az álmok.

Fények hullanak és játszanak árnyakkal
végeérhetetlen karikasorokban.
Hóragyogástól kölcsön vett fénnyel
hunyorognak a távoli lámpások.

1939. XII. 18.

Pávai Patak Márta fordítása

Eredeti címe: Apfelblüten. Farben

Kikí Dimulá: Nulla csillagos konyak

Teljesen kárba vesznek a könnyek szavai.
Mikor a rendetlenség beszél, hallgat a rend
— nagy tapasztalata van a felfordulásnak.
Most a haszontalanság oldalára
kell állnunk.
Hogy lassankint visszanyerje stíljét az emlékezet
hogy remek tanácsokat adjon a hosszú életre
mindennek, ami már halott.
Álljunk hát e kicsinyke fénykép
oldalára
mely még jövője virágában leledzik:
fiatalok kissé haszontalanul összeölelkezve
egy névtelenül vígságos tengerpart előtt.
Nafplion Evvia Szkópelosz?
Hiszen
hol nem volt akkor még tenger!

Pávai Patak Márta fordítása

Eredeti címe: ΚΟΝΙΑΚ ΜΗΔΕΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/kikh_dhmoyla/various.htm#%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%91_1948

Selma Merbaum (1924-1942)

Tragikum            

Ez a legnehezebb: magad ajándékba adni
és tudni, hogy fölösleges vagy,
egészen odaadni magad, és belegondolni,
hogy mint a füst, semmivé leszel.

1941. XII. 23.

Selma Merbaum-Eisinger a bukovinai Csernyivciben született. Celan másod-unokatestvére. Munkatáborban halt meg, a flekktífusz vitte el. Ötvenhét fennmaradt verse közül ez az utolsó. Alatta piros ceruzával ez áll: Nem volt időm végig megírni...

Eredetije:

Tragik

Das ist das Schwerste: sich verschenken
und wißen, daß man überflüßig ist,
sich ganz zu geben und zu denken
daß man wie Rauch im Nichts verfließt.

23. XII. 1941.

Kikí Dimulá: Levél

A postás,
léptei nyomán a reménnyel,
ma is hozott egy borítékot nekem,
benne a hallgatásodat.
Rajta a nevem feledéssel.
Címem egy nem létező utca.
Ám a postás
a külsőm alapján rám talált,
ahogy a velem együtt görnyedő ablakra nézett,
kiolvasta a kezemből,
melynek nyomán már a válasz is készen állt.
Várakozással bontom majd fel,
és szomorúságomban lemásolom
néma soraidat.
Holnap majd válaszolok,
küldök magamról egy fényképet.
Hajtókámba tépett lóherét tűzök,
mellembe összetört szív
medalionját temetem.
Fülembe pedig – gondold el –
a hallgatásodat akasztom.

Pávai Patak Márta fordítása

Eredeti címe: Γράμμα

In: http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/kikh_dhmoyla/various.htm#%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91

Κikí Dimulá: Események, tények

Egyedül, teljesen egyedül
megyek az utcán
és nagy eseményekbe ütközöm:
A nap mintha hirtelen alábukott volna nyugaton,
itt hagyta félben a délutánt…

Titka amfóráit tartván
dülleszkedett az éjszaka,
mikor álmodozó szemére, a holdra
egy óvatlan, tolvaj felhő lépett,
és megvakította.

Ezt a balesetet
fordította a maga javára
egy sötétlő kém
— gyaníthatóan az éjfél —
rálőtt a világmindenségre
és harcképtelenné tette…

Ilyen események után
el is törpült a tény
hogy megint egyedül vagyok.

Pávai Patak Márta

Eredeti címe: Γεγονότα

In: http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/kikh_dhmoyla/various.htm#%CE%93%CE%95%CE%93%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%91

Francisco Ferrer Lerín: Vidéki kaszinó

Hatszögletű asztal,
zöld, akár a nevetés, a köré gyűlünk.
Szélén, ahol a cigarettavégek
elégnek, hosszú órákon át
tartja könyökünket a fája.
Ekként, a mennyezet meg
a recsegő padló között
múlatom délutánjaimat.
Nemigen számít, milyen
a légkör, a divatok sem,
talán csak a véres
események, a háborút
viselők vonalában
vagy egy-egy gázolás.
Nem mondom majd, hogy veszítek
hisz végső soron
nem lenne igaz, de
a kimenetelnek
már a levegő miatt is
borongósnak illik lennie.
Időnként nem bírom
tovább, és mesélek
valami viccet: régi,
rosszul mesélt viccet;
és csak a süket
meg a nyerésben lévő
pillant föl. Mint
amikor álmodok,
sőt, el is hiszem,
hogy élek.

(1971)

Pávai Patak Márta fordítása

Eredeti címe: Casino en provincias

In: http://parnaso2punto0.aragon.es/?p=1330