Quim Monzó: Csipkerózsika

Csipkerózsika
Egy tisztás közepén a lovag megpillantja az alvó lányt a tölgyfaágakból összerakott
ágyon, körülötte ezer színben pompázó virágokkal. Gyorsan leszáll a nyeregből, és
letérdel mellé. Megfogja a kezét. Hideg. Orcája fehér, mint a halott arca. Ajka keskeny, szederjes. A lovag tisztában van vele, hogy mi a szerepe a történetben, ezért lágyan megcsókolja. A lány hirtelen kinyitja a szemét, hatalmas, mandulavágású, sötét szemét, és rátekint: csodálkozó pillantása hirtelen (amint rájön, hogy kicsoda, hol van, miért van ott, ki lehet az a férfi ott mellette, aki, gondolja, az imént megcsókolta) ellágyul. Ajka szederjes színe lassan eltűnik, s mikor visszatért belé az élet pírja, rögtön mosolyra nyílik. Gyönyörű a foga. A lovag egyáltalán nem bánja, hogy feleségül kell vennie, ahogy a hagyomány előírja. Mi több, már látja is önmagát, nős férfiként, mindig a lány mellett, mindent megosztva vele, az első fiuk, aztán a lányuk, s végül a második fiuk megszületésekor. Boldogan élnek egymás mellett, együtt is öregednek meg.
lány orcájáról eltűnt a halotti fehérség, már rózsaszín, érzéki, szinte kínálja
magát, hogy beleharapjanak. A férfi föláll, nyújtja a kezét, mind a kettőt, hogy a lány fogja meg, s aztán fölsegítse. S akkor, miközben (mindvégig a férfi szemébe nézve, szerelmes pillantással) a lány (a fekve töltött hosszú idő miatt még gyengécskén) fölegyenesedik, az erős férfikar segítségével, a lovag észreveszi, hogy (húszharminc méterrel odébb, sokkal előbb, mint a tisztás az erdőbe nyílna,) fekszik egy másik alvó lány, és az is ugyanolyan szép, mint aki az imént fölébredt, az is ugyanolyan tölgyfaágakból összerakott ágyon fekszik, körülötte ezer színben pompázó virágok.

Pávai Patak Márta fordítása