február 2012 hónap bejegyzései

Mindnyájan görögök vagyunk

A képaláírás gyors magyar változata így hangzik: Mindnyájan görögök vagyunk. Amikor egy népet támadás ér, minden népet támadnak. Február 10-én Görögország nem választott kormánya újabb rettenetes, borzalmasan szigorú törvénytervezetet nyújtott be, melyet február 12-én 199 igennel és 101 nemmel jóváhagyott a parlament.
Az új megszorító csomag értelmében 22%-kal csökken a minimálbér, három évre befagyasztják, a kollektív szerződéseket pedig egyszerűen eltörlik. 15 000 közalkalmazottat elbocsátanak, és 150 000 munkahelyet felszámolnak, mert nem újítják meg a munkaszerződést.
A görög nép bátran fellázadt a társadalmi terror politikája ellen. A tömegtájékoztató eszközök fülsiketítő csöndjének közepette, a kegyetlen megtorlások ellenére is egyre szaporodnak a sztrájkok és a tüntetések. A görögöknek nemzetközi szolidaritásra van szükségük, és felhívással fordulnak hozzánk. Válaszoljunk e felhívásra! Mindnyájan görögök vagyunk! Mozgósításuk az európai és a nemzetközi diktatúra, a pénzügyi piacok, az úgynevezett trojka (EU, EKB, IMF) falába ütközik, akik rákényszerítették Görögországra ezeket a szigorú megszorító intézkedéseket, melyeket a nem választott kormány jóváhagyott.
Az EU kormányai, főleg a francia, keblére öleli ezt a diktatúrát, hasonló szabású politikát alkalmaz a többi országra is. Görögország nem egyéb, mint kísérleti laboratórium erre a helyzetre, amely a jövőben általánossá válhat. A helyzetet még tovább súlyosbítja majd az új európai megállapodás, amely kötelezővé teszi alkotmányainkban az úgynevezett aranyszabály bevezetését. Mi görögök, akárcsak maguk a görögök, nem vagyunk hajlandóak feláldozni hazánkat a pénz oltárán. Vegyük kezünkbe sorsunk irányítását! Fejezzük ki szolidaritásunkat a görög néppel és Dél-Európa népeivel! (Carmen Perra)